Teenused

Raamatupidamiseteenused vastavalt seadustes sätestatud nõuetele, heale raamatupidamistavale ja arvestades ettevõtte vajadusi:

Raamatupidamisarvestus ja maksud sh.

 • – raamatupidamise sisseseadmine
 • – varasema raamatupidamise korrastamine ja taastamine
 • – raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ja täiendamine
 • – jooksev raamatupidamine (algdokumentidest bilansini)
 • – maksude arvestus
 • – suhtlemine Maksu- ja Tolliameti jt riiklike ametitega

 

Palga- ja kaadriarvestus, sh.

 • – puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • – töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine

 

Põhivarade arvestus

 

Lao- ja materjalide arvestus

 

Aruandlus, sh.

 • – bilanss ja kasumiaruanne vastavalt heale raamatupidamistavale
 • – maksuaruandlus (käibemaksu, sotsiaalmaksu ja tulumaksu deklaratsioonide koostamine ja esitamine)
 • – majandusaasta aruannete koostamine
 • – statistiliste aruannete koostamine Statistikaametile
 • – aruandlus vastavalt Tellija soovile
 • – alg- ja lõppbilansi koostamine
 • – füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

 

Raamatupidamise teenust osutame raamatupidaja kutse-eetikakoodeksi põhimõtetest lähtuvalt.